Hexagon - Menensesteenweg 274

Hexagon, heeft een melding gedaan voor milieuhandelingen.

De aanvraag gaat over een tijdelijke breekwerf met volgende rubrieken: 2.2.2.h

voor het perceel/de percelen, gelegen Menensesteenweg 274, kadastraal gekend:

Wervik, 1ste afdeling, Sectie B, nrs. 0589E2 en 0589H2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om akte te nemen van de melding.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving