Actie in de kijker: Inventarisatie afvalstromen op Grensland Menen-Wervik, Klingstraat en Hoogweg

De eerste stap in het project “Grensland is Circulair is een grondige  inventarisatie en  analyse van de afvalstromen bij bedrijven op de betrokken bedrijventerreinen Grensland Menen-Wervik, evenals Klingstraat en Hoogweg in Wervik. Op basis van de enquêteresultaten  zal gezocht worden naar hoogwaardiger valorisatie van relevante door een betere, fijnere sortering, upcycling en hergebruik van materialen.  

Deze enquête geldt tevens als nulmeting om achteraf de impact van het project (zowel ecologisch als economisch) beter te kunnen meten en analyseren. Ze vormt de basis om innovatieve acties op hun haalbaarheid te onderzoeken.

De enquêtegegevens blijven strikt confidentieel. We garanderen geen enkele individuele vrijgave zonder voorafgaande toestemming. Enkel globale, geanonimiseerde en collectieve gegevens zullen gebruikt worden.  Vraag dus om via deze enquête, de nodige correcte data te bezorgen zodat we als bedrijventerrein samen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire toekomst.

Bedrijven van de drie betrokken bedrijventerreinen die deze enquête nog niet ingevuld hebben kunnen nu via onderstaande link alsnog hun gewaardeerde medewerking leveren.

Deze enquête kan nog tot 20 augustus 2020 ingevuld worden.

 KLIK HIER EN VUL DE ENQUÊTE IN

Mocht u vragen hebben omtrent deze enquête of problemen ondervinden bij het invullen dan kan u contact opnemen met Herman Wenes, parkmanager (tel 0475 69.24.97 of parkmanager@grensland-menen-wervik.be  of bij Philippe Tavernier, 3PT Consult ( tel : 0496 126 145 of info@3ptconsult.be)