Gevelrenovatie- en verhuispremie

Doel
De gevelrenovatiepremie heeft tot doel de aantrekkelijkheid van handelspanden en het straatbeeld in de handelsassen van Wervik en Geluwe (het doelgebied) te verhogen. Ook woningen in het doelgebied die omgevormd worden tot een handelspand kunnen aanspraak maken op deze premie.

De verhuispremie heeft als doel om bestaande handelszaken buiten de handelsassen aan te zetten om hun handelszaak te verhuizen naar de handelsassen. Dit met het doel de slaagkansen van deze ondernemers te verhogen en de economische activiteit in de handelskernen te stimuleren.

Subsidiebedrag
Je hebt recht op deze subsidie als de uit te voeren werken minimaal 5.000 euro kosten. We betalen 60% van je gevelrenovatie- en verhuiskosten terug:  

 • met een maximum van 6.000 euro voor de gevelrenovatie
 • met een maximum van 5.000 euro voor de verhuis

Je kan beide premies combineren. Let wel: ze kunnen niet gecombineerd worden met de premie uit het premiereglement 'gevelrenovatiepremie voor handelszaken in de handelsas en buurtwinkels', goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2016. 

Dit project wordt gerealiseerd met steun vanuit het Agentschap Innoveren & Ondernemen (51.000 euro).

De handelsassen
Wervik: Sint-Medardusstraat - Leiestraat - Sint-Maartensplein - Vlamingenstraat - Steenakker - Molenstraat (even nummers tot en met nr. 40, oneven nummers tot en met nr. 33)
Geluwe: Beselarestraat (tot aan hoek Derde Lansierstraat) - Sint-Denijsplaats - Vrouwstraat - Ieperstraat : van het huisnummer 1 tot aan de kruising met de Kloosterstraat (nr. 31) en van het huisnummer 2 tot aan de kruising met de Korte Tramstraat (nr. 58)

Hoe aanvragen?
Deze documenten moeten in je aanvraagdossier zitten:

 • het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier
 • de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist) voor de uit te voeren werken of het bewijs van de aanvraag
 • een ondertekend akkoord over de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
 • een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken (de voorgestelde werkwijze, verfsoort, kleur, materialen, etc.) aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken maatregelen.
 • genummerde foto's van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto's
 • een nauwkeurige prijsraming of offertes van een erkende en geregistreerde aannemer.

Maak een afspraak

Download hier de formulieren die je nodig hebt voor je aanvraag

 Aanvraagformulier voor gevelrenovatiepremie

Aanvraagformulier uitbetaling gevelrenovatie- en/of verhuispremie

 Akkoord van houders van zakelijke rechten - naakte eigenaars en huurders

Uitbetaling
Zodra je van de stad bericht krijgt dat je recht hebt op de premie, kunnen de werken starten. Als de werken klaar zijn, dan betaalt het stadsbestuur de premie uit op basis van het ingevulde aanvraagformulier.

Je dient dit document in, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Sint-Maartensplen 16 – 8940 Wervik.
Deze documenten hebben we ook nodig, stuur ze samen met je aanvraagformulier op:

 • foto’s van het gerenoveerde handelspand
 • een kopie van de factuur/facturen
 • een kopie van het betalingsbewijs van de factuur/facturen
 • Let op: een aantal economische activiteiten komt niet in aanmerking voor deze subsidie:
 • callshop, nachtwinkel, tabakswinkel, automatenshop, goktent, sexhop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub
 • financiële- en verzekeringsinstellingen, immo- en andere kantoren
 • vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen
 • winkels met activiteit telefonie en/of internet

Meer info:

Lees hier het reglement

Timing

Dit reglement trad in werking op 1 december 2017 en was geldig tot en met 30 november 2020 (projectperiode van 3 jaar).

Maar de bevoegde minister besliste dat de projectperiode met 1 jaar verlengd wordt!

Dus het is nu de kans om nog in te tekenen op deze premie.

Dit betekent concreet:

 • het reglement is geldig tot en met 30 november 2021.
 • de aanvraag tot uitbetaling kan aanvaard worden tot en met 1 november 2021 (in plaats van tot en met 1 november 2020).
logo Vlaams agentschap innoveren en ondernemen