Geldhof Benny - Maagdenstraat - verkaveling

De heer Geldhof Benny, heeft een aanvraag ingediend voor een verkaveling.

De aanvraag gaat over het verkavelen van een terrein voor het perceel / de percelen, gelegen Maagdenstraat, kadastraal gekend: Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nrs. 0777D, 0771K2, 0771F2, 0767G, 0767D, 0766D, 0771E2, 0771R2, 0771N2, 0771G2, 0771P2

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving