Gadeyne Melany - Klijtstraat 20

Gadeyne Melany, heeft een melding gedaan voor milieuhandelingen.

De aanvraag gaat over het exploiteren van een multifunctionele ruimte met volgende rubrieken: 16.3.1.1°; 32.1.1°

voor het perceel/de percelen, gelegen Klijtstraat 20, kadastraal gekend:

Wervik, 1ste afdeling, Sectie E, nr. 0298G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om akte te nemen van de melding.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving