Fuel Motors BVBA - Hoogweg 51

Fuel Motors BVBA en DREAMZ BVBA, heeft een melding gedaan voor milieuhandelingen.

De aanvraag gaat over de overdracht van een bestaande exploitatie (van DREAMZ BVBA naar FUEL Motors BVBA) met volgende rubrieken: 15.5

voor het perceel/de percelen, gelegen Hoogweg 51, kadastraal gekend:

Wervik, 1ste afdeling, Sectie B, nr. 0146Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om akte te nemen van de melding.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving