Forrez Jork - Groenesprietstraat 4

Forrez Jork, heeft een melding gedaan voor milieuhandelingen.

De aanvraag gaat over het exploiteren van een schrijnwerkerij met volgende rubrieken:19.3.1°b)

voor het perceel/de percelen, gelegen Groenesprietstraat 4, kadastraal gekend:

Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nrs. 0536G en 0536H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om akte te nemen van de melding.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving