Kandidatuur mobcom

Klopt jouw hart bij het zien van vlot verkeer in een dorpscentrum? Krijg je een infarct als je maar geen parkeerplaats kan vinden? Genieten je hersenen van zuurstof als je je hoofd over een mobiliteitsvraagstuk kan breken?

 Dan ben jij beslist de man onze man of vrouw die we zoeken voor onze mobiliteitscommissie!

Deze commissie bestaat uit politiek afgevaardigden, afgevaardigden uit adviesraden, experten en vooral … uit mensen voor wie mobiliteit in onze stad nauw aan het hart ligt.

Zo’n 3 of 4 keer per jaar komen we samen en brengen we advies uit over belangrijke mobiliteitsdossiers: parkeren, zone 30, …

Zin om met ons mee te helpen denken over het mobiliteitsvraagstuk?
Stel je dan kandidaat via het online formulier en dat tegen 12 april. Zorg zeker dat je motivatie niet vergeet, want wij weerhouden alle kandidaten hierop om zo tot een evenwichtig samengestelde commissie te komen.

Zie ook