Inname openbaar domein

Omschrijving

Selecteer een type uit de lijst. Selecteer 'andere' als niets past. 

Verhuiswagen: aanvragen voor het plaatsen van een verhuiswagen bij verhuis worden vrijgesteld van vergoeding onder volgende voorwaarden:

- Er wordt niet meer ingenomen dan 3 parkeerplaatsen of 18 meter.
- De inname duurt niet langer dan een dag

Terras: aanvragen voor het installeren van een terras, direct aanpalend aan een handelszaak zijn vrijgesteld van retributie gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober.

Voorbehouden parkeerplaatsen: 

aanvragen voor het plaatsen van ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, jubileum, ... worden vrijgesteld van vergoeding.

Werf: 

Een combinatie van verschillende type innames waarbij de werf afgesloten is door werfhekken.

Niet van toepassing voor werken in opdracht van nutsbedrijven en wegeniswerken!

Hinder

Geen verkeershinder: 
De inname veroorzaakt

  • geen enkele hinder voor het verkeer.
  • geen enkele hinder voor voetgangers.
    (minstens 1 meter voetpad beschikbaar) 

Aanvragen zonder hinder waarbij de inname beperkt wordt tot twee dagen met een minimum tussenperiode van 30 kalenderdagen worden vrijgesteld van vergoeding.

Weinig verkeershinder:
De inname veroorzaakt één of meerdere van onderstaande gevolgen:

  • een gedeelte van de rijstrook wordt onttrokken aan het verkeer op de rijbaan.
  • Langs 1 zijde van de rijbaan is er minder dan 1 meter voetpad beschikbaar.

Sterke verkeershinder:
De inname veroorzaakt één of meerdere van onderstaande gevolgen:

  • Één of meerdere rijstroken worden onttrokken aan het verkeer op de rijbaan.
  • Langs beide zijden van de rijbaan is er minder dan 1 meter voetpad beschikbaar.

Stad Wervik verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.wervik.be/privacyverklaring