Dubois Johan - Speldenstraat 73

BEKENDMAKING openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019013538

Volgende aanvrager(s)

Johan Dubois

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het het herbouwen van een bestaande garage.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Speldenstraat 73 (kad. Sectie 33029 E 0554 A2)

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen, gemeente(n) Wervik.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 16 augustus 2019 tot en met 14 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Leefomgeving

Sint-Maartensplein 16

8940 Wervik

Openingsuren stadhuis

Zonder afspraak tussen 9.00 en 12:00 op maandag – woensdag en vrijdag;

Op afspraak: op dinsdag en donderdag

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).