Dubois Johan - Speldenstraat 73

Dubois Johan heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag gaat over: het herbouwen van een bestaande garage

voor het perceel gelegen: Speldenstraat 73, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie E, nr. 0554 A2

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 16/08/2019 tot 14/09/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be