Brugfiguur biedt hulp aan ouders!

Heb je vragen rond de schoolfactuur, vrijetijdsbesteding, gezondheid, huisvesting, financiën, opvoeding, etc. ?

Als bijlage vindt u de data van de zitdagen voor 2018

Via mijn facebookpagina ‘Brugfiguur Wervik’ kunt u ook alle nieuwtjes volgen (https://www.facebook.com/Brugfiguur-Wervik-339780966461503/

Indien u liever op een ander moment afspreekt, is dit steeds mogelijk via : schoolkansen@wervik.be of 056/952605. Iedere woensdagnamiddag tussen 13.00-16.30 uur is er ook spreekuur op de sociale dienst van OCMW Wervik. 

De brugfiguur begeleidt en ondersteunt ouders van schoolgaande kinderen in Wervik, Kruiseke en Geluwe. De brugfiguur zoekt samen met het gezin waar er hulp nodig is op diverse levensdomeinen.

Je kan de brugfiguur steeds contacteren om een bureel- of huisbezoek vast te leggen. Daarnaast zal de brugfiguur vanaf september ook maandelijks een zitdag hebben in scholen (Wervik, Kruiseke en Geluwe).

Er wordt steeds op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier omgegaan met ieder gezin.

 

data brugfiguur schooljaar 2018-2019

flyer brugfiguur