Grensoverschrijdend project VALYS

Op 7 oktober ging VALYS van start, een nieuw grensoverschrijdend project in de Leievallei.  De partners van het project VALYS zullen 4 jaar lang samenwerken om de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei te verbeteren. 

In de afgelopen jaren werd er intens is samengewerkt aan de opmaak van gebiedsvisies voor de Leievallei, nu willen de projectpartners de dialoog met de burger starten om deze visies op het terrein te realiseren.  Het project zal nieuwe groene open ruimtes in Menen en Comines realiseren, zal de beekvalleien van de Heulebeek en de Geluwebeek herinrichten en nieuwe toegangspoorten voor de Leievallei creëren in de Brielmeersen, Frelinghien, Deûlémont, Bousbecque en Wervicq-Sud.

Bij elke actie zullen de partners een publiekswerking opzetten.  De bevolking krijgt de kans om mee na te denken over hoe de Leievallei zich zal ontwikkelen. De partners zijn ervan overtuigd dat de Leievallei als groene natuurcorridor heel wat te bieden heeft en dat de participatie van de bevolking bij het ontwerp en de inrichting hiervan zal bijdragen tot een groter draagvlak.  Het project VALYS wil tonen welke kansen de regio heeft dankzij het rijke netwerk van grote en kleine waterwegen.  Niet enkel op het gebied van transport, maar ook wat betreft stadsvernieuwing, waterbuffering en natuurontwikkeling.

 

Partners

 

Contact

Bert Kestelyn
Projectcoördinator Interreg V-project VALYS
Gebiedsgerichte werking ZWVL
T: 056 24 99 97 
M: 0486 22 21 78