Vorst en droogte erkend als landbouwramp

De  vorst in de tweede helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Zowel voor vorst als voor droogte werd op 3 oktober 2017 het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat landbouwers kunnen starten met het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

Tegemoetkoming aanvragen

  • De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.
  • De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.
  • De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :
    1. een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd
    2. een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden
    3. het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert

Stuur je dossier naar Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Vlaams Administratief Centrum, Koning Albert I-laan 1 / 2, bus 101, 8200 Brugge of mail het naar inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 

De dienst Leefomgeving van de stad Wervik stuurt de schattingsverlagen op naar het Departement Landbouw en visserij.

Pv’s van eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte uitgevoerd na 30 september 2017, zullen niet meer kunnen gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade na meer dan 3 maand niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

Vragen? Meer info?

Er zal vanuit het Departement Landbouw en Visserij geen individuele communicatie gebeuren naar de landbouwer met de vraag om zijn tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

 

 

Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik
056 95 21 80
nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven