Kopen en bouwen

U koopt woning of bouwgrond?

Vermijd onverwachte situaties. Vraag na bij de gemeente :

 • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
 • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
 • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
 • Gelden er stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente?
 • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door
  • habitat- of vogelrichtlijngebieden
  • nabijheid van een spoorlijn
  • waterproblematiek
  • aanwezigheid van een bos op het perceel
  • eventuele andere zaken
 • Is een bestaande woning vergund of wordt ze geacht vergund te zijn?
 • Is uw bouwproject vergunbaar op dit perceel?