Declercq Jens - Dadizelestraat 31

De heer Declercq Jens, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het herbouwen van een woning en 2 woningbijgebouwen, heraanvraag gevelmaterialen voor het perceel / de percelen, gelegen Dadizelestraat 31, kadastraal gekend: Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nr. 0305K

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving