Coronamaatregelen voor organisatoren cultuurcentrum Ter Linde

Gepubliceerd op Maandag 07 september 2020

Hieronder vind je een overzicht van de coronamaatregelen waarbij je als organisator van een cultureel evenement rekening dient te houden als je iets organiseert in Ter Linde.

Algemeen

 • Bij het binnenkomen moet iedereen zijn handen ontsmetten.
 • Er geldt in gans het gebouw een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Enige uitzondering is wanneer je neerzit aan een tafeltje in de bar. (Er is nogal wat verwarring omtrent de mondmaskerplicht. Het sectorprotocol spreekt op dit vlak het ministerieel besluit tegen, maar het ministerieel besluit heeft voorrang en dus geld de mondmaskerplicht ongeacht de afstand die je tussen de stoelen in de zaal laat. Momenteel mag je een afstand van 1 stoel handhaven. Indien het ministerieel besluit zou aangepast worden wil dit wel zeggen dat als je gekozen hebt om 1 stoel tussen te laten in plaats van anderhalve meter, iedereen een masker dient te dragen, wat dan niet het geval zou zijn als je anderhalve meter tussen laat. Dit zou dan evenwel enkel van toepassing zijn zolang code geel van kracht is.)
 • Indien meerdere voorstellingen op een dag doorgaan, dient het gebouw tussendoor gereinigd worden.

Schouwburg

 • Er is een circulatieplan opgesteld waarbij éénrichtingsverkeer van toepassing is. Dit betekent voor de polyvalente zaal dat de mensen via de berging binnen komen, maar de zaal verlaten via normale deuren. Bij het buiten komen van de zaal moet iedereen naar rechts gaan om naar de bar te gaan. Van hieruit kan men dan langs de dubbele deuren tussen de bar en gang naar buiten. De nodige signalisatie voor de te volgen richting werd vast voorzien in het gebouw.
 • De organisator voorziet de nodige mensen om richtlijnen te geven zodat de zaal rij per rij verlaten wordt.
 • In de zaal moet een zitjesplan zodanig opgesteld worden dat telkens minstens een zetel vrij is rondom de bubbel (dit is de persoonlijke bubbel van de mensen thuis). Concreet dient dus op de tribune telkens een volledige rij vrij gelaten te worden tussen elke rij bezoekers. De losse stoelen voor de tribune zullen verder uit elkaar gezet worden waardoor geen rij tussen dient gelaten te worden. Deze stoelen/rijen zullen geplaatst worden door medewerkers van het stadsbestuur en mogen niet verplaatst worden. Hierdoor zullen de voorste twee rijen van de normale opstelling niet gezet worden.
 • De vestiaire is niet bruikbaar om opstoppingen te vermijden.
 • De organisator zet bij het binnen komen de deuren open zodat de bezoekers deze niet allemaal dienen aan te raken. Idem bij het verlaten van de zaal na de voorstelling.

Bar

 • In de bar moet er zittend geconsumeerd worden (aan een tafeltje, niet aan de toog).
 • Er moet aan de tafels zelf besteld worden.
 • De tafels worden telkens gereinigd tussen twee groepen mensen.

Techniek

 • We vragen iedereen de handen te ontsmetten vooraleer aan de apparatuur te komen.
 • Hoofdtelefoons, walkietalkies en microfoons worden bij voorkeur niet doorgegeven. Indien dit niet anders kan worden ze tussendoor ontsmet. Het doorgeven van microfoons wordt zeer sterk afgeraden gezien deze niet grondig ontsmet kunnen worden.
 • Gebruik van ventilatoren is niet toegelaten.

Sectorprotocollen

Voor de verschillende cultuurdisciplines zijn ook verschillende protocollen van toepassing die dienen gevolgd te worden. Je kan deze terug vinden op https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen.

Deze maatregelen zullen op regelmatige basis bijgestuurd worden. Bekijk deze pagina dus zeker voor elke activiteit om op de hoogte te blijven. Contacteer bij vragen gerust de cultuurdienst. Samen met onze preventiedienst bekijken we dan hoe we jouw activiteit best aanpakken.