Coronamaatregelen voor organisatoren GC Forum

Gepubliceerd op Maandag 07 september 2020

Hieronder vind je een overzicht van de coronamaatregelen waarbij je als organisator rekening dient te houden als je iets organiseert in GC Forum.

Algemeen

 • Bij het binnenkomen moet iedereen zijn handen ontsmetten.
 • Er geldt in gans het gebouw een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Enige uitzondering is wanneer je neerzit aan een tafeltje in de bar of neerzit aan tafel in de vergaderzaal. (Er is nogal wat verwarring omtrent de mondmaskerplicht. Het sectorprotocol spreekt op dit vlak het ministerieel besluit tegen, maar het ministerieel besluit heeft voorrang en dus geld de mondmaskerplicht ongeacht de afstand die je tussen de stoelen in de zaal laat. Momenteel mag je een afstand van 1 stoel handhaven. Indien het ministerieel besluit zou aangepast worden wil dit wel zeggen dat als je gekozen hebt om 1 stoel tussen te laten in plaats van anderhalve meter, iedereen een masker dient te dragen, wat dan niet het geval zou zijn als je anderhalve meter tussen laat. Dit zou dan evenwel enkel van toepassing zijn zolang code geel van kracht is.)
 • Indien meerdere voorstellingen op een dag doorgaan, dient het gebouw tussendoor gereinigd worden.

Schouwburg

 • Er is een circulatieplan opgesteld waarbij éénrichtingsverkeer van toepassing is. Dit betekent voor de schouwburg dat mensen langs de normale weg binnen komen, maar de zaal verlaten via de nooddeuren. De mensen op het balkon gaan via de trap in het foyer terug de zaal in om deze ook via de nooddeuren te verlaten. Indien mensen achteraf naar de bar willen, moeten ze terug via de voordeur binnen komen. De nodige signalisatie voor de te volgen richting werd vast voorzien in het Forum.
 • De organisator voorziet de nodige mensen om richtlijnen te geven zodat de zaal rij per rij verlaten wordt (eerst de parterre van voor naar achter en daarna het balkon). Ook voorziet de organisator iemand met een fluo jas om indien nodig het verkeer even tegen te houden in de Keizerstraat op het moment dat de mensen de zaal verlaten.
 • In de zaal moet een zitjesplan zodanig opgesteld worden dat telkens minstens een zetel vrij is rondom de bubbel (dit is de persoonlijke bubbel van de mensen thuis). Concreet dient dus telkens een volledige rij vrij gelaten te worden tussen elke rij bezoekers. Indien de techniek in de zaal gezet word, moet deze afstand ook gerespecteerd worden tussen de technici en de bezoekers. De eerste rij van het balkon mag niet gebruikt worden (rij P volledig en zitjes Q1, Q2, Q3, Q15, Q16, Q17).
 • De vestiaire is niet bruikbaar om opstoppingen te vermijden en gezien de mensen de zaal rechtstreeks via de nooddeuren verlaten.
 • De organisator zet bij het binnen komen de deuren open zodat de bezoekers deze niet allemaal dienen aan te raken. Idem bij het verlaten van de zaal na de voorstelling.
 • Als je een kassa wil plaatsen in de foyer, hebben we een plexischerm beschikbaar dat op een tafel geplaatst kan worden.

Bar

 • In de bar moet er zittend geconsumeerd worden (aan een tafeltje, niet aan de toog). Dit betekend dat slechts voor 15 personen (3 bubbels van 5 personen) plaats is in de bar.
 • Er moet aan de tafels zelf besteld worden.
 • De tafels worden telkens gereinigd tussen twee groepen mensen.

Vergaderzaal

 • In de vergaderzaal mogen maximaal 10 mensen binnen bij de standaard tafelopstelling (1 per tafel). Indien de tafels worden opgeborgen en wordt gewerkt met een luisteropstelling mogen 15 mensen binnen. Hierbij dienen de stoelen dan in rijen van 3 stoelen geplaatst te worden.
 • Bij het verlaten van de vergaderzaal vragen we de gebruiker zelf de tafels te ontsmetten met het aanwezige product.

Techniek

 • We vragen iedereen de handen te ontsmetten vooraleer aan de apparatuur te komen.
 • Hoofdtelefoons, walkietalkies en microfoons worden bij voorkeur niet doorgegeven. Indien dit niet anders kan worden ze tussendoor ontsmet. Het doorgeven van microfoons wordt zeer sterk afgeraden gezien deze niet grondig ontsmet kunnen worden.
 • Gebruik van ventilatoren is niet toegelaten.

Sectorprotocollen

Voor de verschillende cultuurdisciplines zijn ook verschillende protocollen van toepassing die dienen gevolgd te worden. Je kan deze terug vinden op https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen.

Deze maatregelen zullen op regelmatige basis bijgestuurd worden. Bekijk deze pagina dus zeker voor elke activiteit om op de hoogte te blijven. Contacteer bij vragen gerust de cultuurdienst. Samen met onze preventiedienst bekijken we dan hoe we jouw activiteit best aanpakken.