Cornette Etienne - Speiestraat 11

De heer Cornette Etienne, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over de afbraak bestaande aanhorigheden + aanbouwen leefruimte voor het perceel / de percelen, gelegen Speiestraat 11, kadastraal gekend: Wervik, 1ste afdeling, Sectie C, nr. 0900 R

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving