College van burgemeester en schepenen/vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (onder wie de voorzitter comité voor sociale dienst).

  • Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. 
  • Als uitvoerend orgaan maakt het de beslissingen van de gemeenteraad bekend en voert deze uit. 
  • Het vast bureau voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.
  • De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college en het vast bureau.
  • De algemeen directeur notuleert de besluiten.
  • De vergaderingen zijn niet openbaar.