Claeys Gabriël - Stokstraat 10

De heer Claeys Gabriël heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met milieu-handelingen.

De aanvraag gaat over: de hernieuwing van een bestaande vergunning met volgende rubrieken: 53.8.1°b); 28.2.c)1°; 19.6.2°c); 17.4; 6.5.1°; 17.3.2.1.1.1°b); 17.1.2.2.1°; 16.3.1.1°; 15.1.1°; 9.4.3.c)1°; 

voor het perceel gelegen: Stokstraat 10, kadastraal gekend als: Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nrs. 0351G, 0350C; 0352G

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 19/07/2019 tot 17/08/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be