Catteeu Hans - Hellestraat/Ooststraat

De heer Catteeu Hans heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over: het bouwen van 49 woningen en het aanleggen van een buitenruimte

voor het perceel gelegen: Hellestraat/Ooststraat, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie A, nr. 0646 N3

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 09/08/2019 tot 07/09/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be