Bright City - Sint-Maartensplein 11

Bright City heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over: het bouwen van meergezinswoningen

voor het perceel gelegen: Sint-Maartensplein 11, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie C, nrs. 0834H, 0823G en 0823F

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 18 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be