College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zes schepenen (onder wie de OCMW-voorzitter).

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.
Als uitvoerend orgaan maakt het de beslissingen van de gemeenteraad bekend en voert deze uit.

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college.

De stadssecretaris notuleert de besluiten.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling college vanaf 1 januari 2016:

Zie ook

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 21 01
Alles weergeven