College van burgemeester en schepenen/vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (onder wie de voorzitter bijzonder comité sociale dienst).

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.
Als uitvoerend orgaan maakt het de beslissingen van de gemeenteraad bekend en voert deze uit. Het vast bureau voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college en het vast bureau.

De waarnemend algemeen directeur notuleert de besluiten.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling college vanaf 7 januari 2019:

Zie ook

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 00
Alles weergeven