Bekendmakingen Woon-en zorgbedrijf Wervik

Besluiten Bekendmaking
Raad van bestuur 22 augustus 2019 29 augustus 2019
Raad van bestuur 29 september 2019 3 oktober 2019
Raad van bestuur 24 oktober 2019 31 oktober 2019
Raad van bestuur 28 november 2019 5 december 2019
Protocol dienst huisvesting en WZBW 18 december 2019
Raad van bestuur 19 december 2019 30 december 2019
Besluiten Algemene Vergadering 19 december 2019 30 december 2019
Besluiten Raad van Bestuur 23 januari 2020 30 januari 2020
Besluiten Raad van Bestuur 20 februari 2020 26 februari 2020
Besluiten Raad van Bestuur 26 maart 2020 3 april 2020
Besluiten Raad van Bestuur 30 april 2020 8 mei 2020
Besluiten RVB 28 mei 2020 8 juni 2020
Besluiten AV 28 mei 2020 8 juni 2020
Besluiten AV 22 juni 2020 2 juli 2020
Besluiten RvB 20 augustus 2020 27 augustus 2020
Besluiten AV 24 september 2020 2 oktober 2020
Besluiten RvB 24 september 2020 2 oktober 2020
Besluiten 20 oktober 2020 30 oktober 2020
Besluiten RVB 19 november 2020 27 november 2020
Raad van bestuur 17 december 2020 4 januari 2021
Algemene vergadering 17 december 2020 4 januari 2021
Besluiten RVB 21 januari 2021 29/01/2021
Besluiten RVB 25 februari 2021 05/03/2021
Besluiten RVB 17 maart 2021 29/03/2021
Besluiten RVB 25 maart 2021 2/04/2021
Besluiten RVB 1 april 2021 13/04/2021
Besluiten RVB 22 april 2021 30/4/2021
Besluiten AV 27 mei 2021 4/6/2021
Besluiten RVB 27 mei 2021 4/6/2021

 

Aanpassing 1 – meerjarenplan 2020-2025 (bekendmaking 6 oktober 2020)

Afschriften jaarrekening 2019 (Bekendmaking 16 juni 2020)

Tweede statutenwijziging (Bekendmaking 30 december 2019)

Budgetwijziging BW2 2019 en het meerjarenplan 2020-2025 WZBW (Bekendmaking 30 december 2019)

Meerjarenplan

Rechtspositieregeling

Jaarrekening 2020