Bakkerij Bernard - Beselarestraat 9

Bakkerij Bernard, heeft een melding gedaan voor milieuhandelingen.

De aanvraag gaat over het exploiteren van een bakkerij met volgende rubrieken: 12.2.1°; 16.3.1.1°; 45.8.1°b)

voor het perceel/de percelen, gelegen Beselarestraat 9, kadastraal gekend:

Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nrs. 0993G en 0992K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om akte te nemen van de melding.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving