Allemon-Tytgat - Klaproosstraat 11

De heer en mevrouw Allemon-Tytgat, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning voor het perceel / de percelen, gelegen Klaproosstraat 11, kadastraal gekend: Wervik, 3de afdeling, Sectie C, nr. 1394 F

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving