Geannuleerd! - Franse periode in de Zuidelijke Nederlanden

Waar
Leeszaal Erfgoedcentrum De Briekenmolen
Koestraat 65, 8940 Wervik
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Dienst Erfgoed Wervik
Kostprijs
€ 8.0 Basistarief: 8,00 €
Reservatie
www.vormingplusow.be
Tel: 059 50 39 52
Contact
erfgoed@wervik.be
Fax: 056 95 24 23, 059 50 39 52
Links

DE VOORDRACHT IS GEANNULEERD EN WORDT VERPLAATST NAAR EEN LATERE DATUM, WAARSCHIJNLIJK IN JANUARI OF FEBRUARI. WIE ZICH INGESCHREVEN HAD, WORDT VERWITTIGD DOOR VORMINGPLUS.

In de tijd tussen de val van de Bastille in Parijs en de val van Napoleon in Waterloo werden onze gewesten meegesleept in de mallemolen van de geschiedenis. Revoluties volgden elkaar in snel tempo op en mondden uit in een Franse annexatie. In de Beloken Tijd werden we heen en weer geslingerd tussen sansculotten en hun enthousiaste supporters enerzijds en gewapend verzet van de Boerenkrijg anderzijds. Daarna volgde het regime van eerste consul Bonaparte, de latere keizer Napoleon. Onder zijn bewind van consolidatie groeide slechts schijnbare rust en stabiliteit. Uiteindelijk implodeerde het wankele bouwwerk in Waterloo. De prins van Oranje trok aan het langste eind en in Wenen knutselden de hoge omes van Europa een nieuwe – en zoals al snel bleek een even gammele – constructie ineen: de tot mislukken gedoemde januskop van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Deze lezing door historicus Luc Declerck neemt je mee doorheen deze turbulente periode.

De lezing is de derde van drie voordrachten in het kader van de tijdelijke historische tentoonstelling wèRvik! in het Tabaksmuseum, in samenwerking met VormingPlus.

Bron: UiTinVlaanderen.be