De Zuidelijke Nederlanden tussen de Brabantse Omwenteling en de Boerenkrijg

Waar
Erfgoedcentrum De Briekenmolen
Koestraat 65 , 8940 Wervik
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
VormingPlus Oostende-Westhoek
Kostprijs
€ 8.0 Basistarief: 8.00€;UiTPAS kansentarief: 1.60€
Reservatie
Buy tickets
oostende@vormingplus.be
Tel: 059/50.39.52
Contact
oostende@vormingplus.be
Tel: 059/50.39.52

Neem de turbulente periode tussen de val van de Bastille en de val van Napoleon onder de loep. 

In de tijd tussen de val van de Bastille in Parijs en de val van Napoleon in Waterloo werden onze gewesten meegesleept in de mallemolen van de geschiedenis.  Revoluties volgden elkaar in snel tempo op en mondden uit in een Franse annexatie.  In de Beloken Tijd werden we geslingerd tussen sansculotten en hun enthousiaste supporters enerzijds en gewapend verzet van de Boerenkrijg anderzijds.  Daarna volgde het regime van eerste consul Bonaparte, de latere keizer Napoleon.  Onder zijn bewind van consolidatie groeide slechts schijnbare rust en stabiliteit.  Uiteindelijk implodeerde het wankele bouwwerk in Waterloo.  De prins van Oranje trok aan het langste eind en in Wenen knutselden de hoge omes van Europa een nieuwe – en zoals al snel bleek een even gammele – constructie ineen : de tot mislukken gedoemde januskop van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Historicus Luc Declerck neemt je mee doorheen deze turbulente periode.  

Georganiseerd door Erfgoedcentrum De Briekenmolen