6 gouden regels om coronabesmetting tegen te gaan.

Gepubliceerd op Maandag 14 september 2020

De coronacijfers in onze regio kleuren momenteel niet zo mooi. Daarom willen we iedereen nog eens aan de belangrijke basisregels herinneren. 

Het dragen van een mondmasker is belangrijk maar is vooral ook een aanvullende bescherming die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;

3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden.

4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

5) Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.