Enquête Wervik 2020-2025

Beste inwoners,

Samen met u wil onze stad vol ambitie en verantwoordelijkheid een mooi verhaal schrijven. Centraal staat een toekomst die bruisend, groen en sociaal zal zijn met een verbindend project voor al onze inwoners. Verbinden tussen jong en oud, gezinnen met kinderen en alleenstaanden, tussen Wervik, Geluwe en Kruiseke.

In deze brochure  belichten we kort de doelstellingen die we de komende jaren willen realiseren. Deze pijlers zullen de leidraad én het fundament vormen om onze stad verder uit te bouwen.  Voor de finale invulling willen we ons laten inspireren door jullie. In de komende weken geven we graag alle inwoners de kans om, zowel online als tijdens publieksmomenten, mee te denken en de toekomst samen in te kleuren. Dit document wil een leidraad voor de toekomst zijn en geeft  u hierbij alvast een bondig overzicht over van onze prioritaire keuzes.

Met ons lokaal beleid willen wij tenslotte ook  op ons lokaal niveau bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG’s vormen een uitgelezen kader om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen, ook in onze stad en jullie buurt.

 

  • 1 Huidige: Gegevens
  • 2 Aantrekkelijke en leefbare kernen
  • 3 Armoedebestrijding
  • 4 Duurzaam beleid
  • 5 Participatie
  • 6 Einde