Rioolaansluiting

Met de Watergroep werd een overeenkomst afgesloten voor het realiseren van rioolaansluitingen op het grondgebied van de stad Wervik.

Dit betekent dat rioolaansluitingen enkel nog mogen uitgevoerd worden door de Watergroep.

Hoe een rioolaansluiting aanvragen ?

Voor de aanvraag van de rioolaansluiting dient u volgende documenten over te maken aan de technische dienst van de Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik:

  • Aanvraagformulier rioolaansluiting. (Dit kan bekomen worden bij de Technische dienst van de stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik of kan je digitaal downloaden. Bij het bouwen of verbouwen van een woning wordt dit formulier samen met de bouwvergunning meegegeven.)
  • Een schets die de plaats, diepte en de diameter aangeeft van de afvoerleidingen die moeten worden aangesloten op de riolering.
  • Een conform  keuringsattest van uw privéwaterafvoer.

Je kan de nodige documenten ook doormailen naar info@wervik.be.

Uitvoering rioolaansluiting

Door de Watergroep wordt een prijsofferte opgemaakt en aan de aanvrager overgemaakt.  Na schriftelijk akkoord van de aanvrager kan de rioolaansluiting uitgevoerd worden.

De aansluiting wordt gerealiseerd binnen de 15 werkdagen na het ontvangen van het schriftelijk akkoord van de aanvrager, tenzij een andere termijn met de aanvrager wordt afgesproken.

De garantie is enkel van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  1. Er dient geen uitbreiding van het rioleringsnet te gebeuren.
  2. De Watergroep moet binnen de gestelde termijn kunnen beschikken over een vergunning en/of plannen om de weg open te breken.
  3. De weersomstandigheden moeten de uitvoering der werken toelaten.
  4. Tijdens het bouwverlof worden er geen aansluitingen uitgevoerd.

 

De Watergroep factureert rechtstreeks aan de aanvrager.  De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

aanvraag_rioolaansluiting_-_wervik.pdf

Zie ook

Verantwoordelijke dienst

Sint Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 21 34
nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven