Mobiliteitscommissie

In Wervik bestaat er een mobiliteitscommissie die advies uitbrengt in verband met alle mogelijke aangelegenheden die verband houden met de verkeerssituatie in Wervik.

Het betreft hier onder meer :

  1. verkeersremmende maatregelen;
  2. parkeermaatregelen (parkeerverbod, blauwe zones, parkeerplaatsen voor gehandicapten, ...)
  3. veiligheid schoolomgeving ....

Kortom : alles wat verband houdt met de verkeersveiligheid in Wervik-Geluwe (zeker ook het uitvoeren van wegenwerken op het grondgebied) wordt besproken binnen deze commissie.

Vragen of opmerkingen in verband met de verkeerssituatie in de stad kunnen steeds worden worden overgemaakt aan de technische dienst.