Stad Wervik
Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik

Tel. 056 30 01 01
Fax 056 95 21 49
info@wervik.be

De Federale Ombudsman helpt u

nieuwsdetail

De Federale ombudsman is een onafhankelijke dienst die tot taak heeft u te helpen om uw problemen met de federale administratie op te lossen.  Hij maakt geen deel uit van de administratie en onderzoekt uw klacht, samen met ervaren medewerkers, op een onpartijdige manier.


Federaal ombudsman

Wie kan terecht bij de Federale ombudsman ?

Iedereen en het is bovendien gratis !

U kan ook aan iemand anders vragen om u te vertegenwoordigen.

Wanneer kan u een klacht indienen ?

Nadat u met de administratie contact hebt opgenomen en dit geen resultaat oplevert.

Opgelet !  Uw klacht bij de Federale ombudsman schorst de wettelijke termijn om tegen een beslissing van de administratie beroep aan te tekenen niet op.

Wat mag u van de Federale ombudsman verwachten ?

Uiterlijk 5 dagen na de ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstmelding.

Wij nemen contact op met de administratie om haar standpunt te kennen.

Als de administratie volgens ons een fout beging, stellen wij haar voor deze recht te zetten.

Als uw klacht een structureel probleem aan het licht brengt, richten wij een aanbeveling aan de administratie of aan het parlement om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.

Daarentegen, als wij vaststellen dat de administratie uw zaak correct behandelde, zorgen wij ervoor dat het hoe en het waarom hiervan u worden toegelicht.

Ook wanneer wij uw klacht helemaal niet kunnen behandelen, zullen wij u de reden hiervan toelichten.

Hoe uw klacht indienen ?

Vul het klachtenformulier in op de website van federaal ombudsman.

Stuur uw klacht naar :

de Federale ombudsman
Hertogsstraat 43
1000 Brussel

Bel ons op het nummer : 02 289 27 27

Fax uw klacht op het nummer : 02 289 27 28

Altijd welkom !  Maak een afspraak tussen 08.30 uur en 17.30 uur.  Onze kantoren bevinden zich vlakbij het Centraal Station en het metrostation Kunst-Wet.

Welke klachten kan de Federale ombudsman behandelen ?

Uw klacht moet betrekking hebben op een federale administratie.

Bijvoorbeeld :
.    Een belasting met de fiscale administratie over uw belastingen.
.    De toekenning, de weigering of het verlies van een toelage of van een vergoeding door een sociale zekerheidsinstelling (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkoming voor gehandicapte personen)
.    Een probleem met betrekking tot de inschrijving van uw voertuig.
.    De weigering van bezoek aan een gedetineerde.
.    De verlenging van uw verblijfsvergunning.
.    Een geschil over uw loopbaan in het federale openbare ambt.

Uitgesloten zijn klachten over :
.    Hoven en rechtbanken
.    Gemeentelijke, provinciale, regionale en gemeenschapsbesturen
.    Geschillen tussen particulieren onderling

Bij twijfel kan u ons bellen op 02 289 27 27 of raadpleeg de website van federaal ombudsman

Lokale zitdagen

Om het u makkelijk te maken, houdt de Federale ombudsman, samen met andere Ombudsdiensten zitdagen in Vlaanderen.

Raadpleeg de website van federaal ombudsman om de data en uren te kennen van de eerstvolgende zitdag in uw streek.

Meer informatie over de ombudswerking in het algemeen kan u vinden op de ombudsportaalsite


Datum van het bericht: 29-08-2007


Huidig nieuwsoverzicht