Verkeershinder Ieperstraat Geluwe zondag 5 juni (ponytornooi)

 

Ingevolge de regenval van de voorbije dagen zijn de voorziene parkings (voor het ponytornooi) op het veld niet bruikbaar en wordt er noodgedwongen uitgeweken naar de Ieperstraat (N8). Het gedeelte van de Ieperstraat tussen de Kattestraat en de Stokstraat is dan ook voorbehouden voor de pony-trailers die links van de rijbaan kunnen parkeren. Bezoekers kunnen rechts van de rijbaan parkeren. De rijstrook richting Ieper dient vrij te blijven voor toekomende en vertrekkende voertuigen alsook voor de bussen van De Lijn.

AWV heeft hiertoe ook zijn goedkeuring gegeven.

 

Concreet:

- Zondag 5 juni van 6u tot 20u

- Vanaf het rond punt N8 / N303 (Geluveld) is het verkeer verboden in de richting van Geluwe. Omlegging wordt voorzien via de A19. Er is dus eenrichtingsverkeer in de Grote Ieperbaan vanaf de Stokstraat naar het rond punt N8 / N303 toe.

- Vanaf het kruispunt Ieperstraat / Wervikstraat is het verkeer +3,5 ton verboden in de richting van Ieper, uitgezonderd voor voertuigen van het ponytornooi alsook voor bussen van De Lijn. Verkeer +3,5ton wordt via de Wervikstraat omgeleid naar de N58 en terug naar de A19.

- De Ieperstraat, tussen de Kattestraat en de Stokstraat, is verboden voor alle verkeer, met uitzondering van deelnemers en bezoekers aan het ponytornooi, alsook de bussen van De Lijn. Voor het normale verkeer vanuit de richting Geluwe en met bestemming Ieper wordt een kleine wegomlegging voorzien via de Kattestraat en Stokstraat. In laatst genoemde straten wordt tevens eenrichtingsverkeer ingesteld.

Aangemaakt op: 03/06/2016